EDUCACIÓ AUDITIVA

      En moltes ocasions detecte que hi ha molts alumnes amb dificultats en aquest apartat de l'educació musical. L'oïda és un aspecto que s'ha de treballar cada setmana una miqueta per a poder anar millorant. Aquest curs 2015-2016 vaig a inaugurar aquest apartat que recopila jocs i exercicis per a treballar aquest bloc. Estan ordenats per dificultat. El nivell 1 seria per als alumnes de 1º i 2º de Primària,  el nivell 2 per a 3º i 4º i el nivell 3 per a 5º i 6º. Aquells que tingueu problema encara que sigueu majors comenceu des del nivell 1.

NIVELL 1
1r i 2n de Primària
GRAVE y AGUDO

Aquí os paso un juego chulo para que practiquéis el grave y el agudo y lo podáis colocar en la montaña mágica. !Adelante!

PIANO I FORT

NEGRA Y SILENCIO
PUJA, BAIXA O ES MANTÉ


DIRECCIONALIDAD DEL SONIDORECONEIXEMENT MELÒDIC
Aquest exercici és més per a 2n de Primària.RECONEIXEMENT MI-FA-SOL-LANIVELL 2
3r i 4t de Primària

DICTAT RÍTMICDICTAT MELÓDIC
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/andantino_3v_PF/A3_06_reconeixer_esquemesMelodics.swf


RECONEIXEMENT MELODICDICTATS RÍTMICS AMB SEMICORXERES


SIMÓN DE LAS NOTAS

RECONOCE LAS NOTAS

Este juego es un poco más complicado y nos sirve para desarrollar el oído musical. Para practicar el oído debéis optar por la opción "oir".

NIVELL 3
5é i 6é de Primària

RECONOCE LAS NOTAS
Este juego es un poco más complicado y nos sirve para desarrollar el oído musical.


DICTADO MUSICAL
En este juego aprenderás a afinar mejor el oído con las notas musicales.

No hay comentarios: